ძვირფასო მომხმარებლებო, გაცნობებთ რომ, ავეჯის სალონში "პეტერბურგი ავეჯი" 01.02.2017 წლიდან მოქმედებს ფასდაკლების პროგრამა.

ფასდაკლების პროგრამა ითვალისწინებს ფასდაკლების ბარათების გამოყენებას. 

ფასდაკლების ბარათს გააჩნია უნიკალური ნომერი და იგი მოქმედებს ფიზიკურ პირებთან ანგარიშსწორების დროს.

ფასდაკლების ბარათების თითოეული სახეობა აძლევს მის მფლობელს საშუალებას ისარგებლოს ავეჯის სალონში "პეტერბურგი ავეჯისა და ინტერიერის საგნების შეძენის დროს.

ფასდაკლების ბარათი შეიძლება გადაეცეს სხვა პირს, მისი მფლობელისათვის გათვალისწინებული ყველა ფასდაკლების შენარჩუნებით.
 

ფასდაკლების ბარათის გაცემის პირობა

✅ ვერცხლის ბარათი არის დაგროვების ტიპის და გაიცემა არა ნაკლებ 2500 ლარის ოდენობის ერთდროული შენაძენის დროს ან თუ შენაძენის საერთო თანხა, დაწყებული 01.02.2017 წლიდან, შეადგენს არანაკლებ 2500 ლარს. ფასდაკლება ბარათის მიხედვით -5%.

✅ოქროს ბარათი გაიცემა არანაკლებ 4500 ლარის ოდენობის ერთდროული შენაძენის დროს ან თუ შენაძენის საერთო თანხა, დაწყებული 01.02.2017 წლიდან, შეადგენს არანაკლებ 4500 ლარს. ფასდაკლება ბარათის მიხედვით -10%

✅კომპანიის პარტნიორის სადისკონტო ბარათი გაიცემა უძრავი ქონების მყიდველებზე კომპანიის პარტნიორების ოფისებში. ფასდაკლება ბარათის მიხედვით -10%

✅ m2-ის კლუბის წევრის ბარათი მხოლოდ m2-ის საცხოვრებელი კომპლექსების მობინადრეებს გადაეცემათ.  ფასდაკლება ბარათის მიხედვით -10%

✅ Archi Card წარმოადგენს ლოიალურობის ბარათს და არქი ჯგუფის ნებისმიერ პროექტში ბინის შეძენისას გადაეცემათმობინადრეებს. ფასდაკლება ბარათის მიხედვით - 10%