საძინებელი

ელეგანტური, კლასიკური კოლექცია შესრულებულია დეკორატიული ჭრილებით, მოხდენილი პილასტრებით, ფიგურული დეკორაციებით. კოლექცია შესრულებულია მთლიანად ემალში, გამოყენებულია ხელოვნური დაძველების ეფექტი (პატინა). შიდა ფურნიტურა გერმანული წარმოებისაა (XETTIK), ხოლო გარე ფურნიტურად იტალიური წარმოების (ფირმა „GIUSTI”).

ვარიანტები: 1, თეთრი ოქროსფერი პატინით
2.კაკლისფერი "ეშლი"
3.თეთრი ვერცხლისფერი პატინით
ხაზი: Flora